Nikos_Kazantzakis_bust

The now stolen bust of writer Nikos Kazantzakis

LATEST